Kuinka minimoida pelinjohdon tarve larpin aikana, eli kuinka tehdä larpista mahdollisimman itseohjautuva?

Joskus pelinjohto haluaa pelata omassa larpissaan mukana. Tämä saattaa kuitenkin olla hankalaa, sillä monien pelinaikaisten asioiden järjestely ja selvittely on pelinjohdon harteilla. Miten siis pelinjohtaja voi eliminoida tarpeensa pelin aikana, jotta voi keskittyä pelaamiseen?

Pelinjohtaja saattaa haluta pelata mukana monestakin syystä. Hahmoa pelatessa pääsee peliin sisälle ihan eri tavalla kuin sivustaseuraajana. Lisäksi pelimaailma ja peli saattavat olla rakkaita, ja on ihanaa päästä mukaan fiilistelemään. Pelinjohtaja ei välttämättä myöskään halua vain seurata sivusta, kun muut pitävät hauskaa, vaan haluaa itsekin mukaan palkkioksi pelin järjestämisestä. Olen sitä mieltä, että pelinjohtajalla on täysi oikeus osallistua peliinsä ja tehdä juuri sellainen hahmo kuin hän haluaa, kunhan peli ei ole olemassa pelkästään pelinjohdon pelaamista varten (esimerkiksi muut hahmot ovat huonoja ja pelkkiä astuinlautoja pelinjohdon powertrippaamiselle).

Mihin pelinjohtajaa yleensäkin tarvitaan pelin aikana? Mahdollisesti ruokailun järjestämiseen, eventtien, ohjelman ja erikoisefektien tekoon, juonien edistämiseen ja pelinaikaisten ongelmatilanteiden ratkomiseen. Nämä käsitellään seuraavaksi kohta kohdalta.

1) Ruokailu

Yleensä pelin aikana kaikista suurin työllistävä asia on ruokailun järjestäminen. Siihen liittyy ruuan valmistus, tarjolle asettaminen sekä sen pois korjaaminen. Koko viikonlopun kestävässä isommassa larpissa tämä käytännössä työllistää yhden ihmisen aivan koko ajaksi, ja mitä enemmän pelaajia, sitä enemmän apua hän tarvitsee.

Jos siis haluat itse pelata, delegoi tai ulkoista kaikki ruokailun järjestelyt muualle, mieluusti luotettavalle taholle, niin että sinun ei itse tarvitse uhrata sille ajatuksia pelin aikana. Ideaalinen tilanne on, jos saat larpin koosta riippuen 1-3 ihmistä, jotka eivät itse pelaa mukana, vaan ovat keittiössä vapaaehtoistyövoimana koko pelin ajan. Vielä parempi on, jos he suunnittelevat koko ruokailun alusta loppuun asti itse, kuten mitä siellä tarkalleen ottaen tarjoillaan. Toki pelinjohdon kanssa keskustellaan tällöinkin pelin teemaan sopivista ruuista sekä ruokailun aikatauluista.

Pelinjohdon on kuitenkin erittäin tärkeä antaa kaikki mahdollinen tieto keittiöhenkilökunnalle, jotta he kykenevät tekemään itse päätöksiä, eivätkä tarvitse pelinjohdon apua. Tärkeää on esimerkiksi antaa tiedot kaikista erikoisruokavalioista ja allergioista, sekä tarkka syöjien määrä. Lisäksi heidän tulee tietää, mistä kaikki tarvittava löytyy, ruuat ja astiat. Toinen oleellinen asia ruokailun onnistumisen kannalta on ruuan valmistuksen korrekti aikatauluttaminen, ja on tärkeää suunnitella etukäteen, missä järjestyksessä ruuat valmistetaan ja niin edelleen. Jos siis keittiöihmiset eivät itse halua suunnitella menua, niin pelinjohdon tulee silti lähettää heille kaikki reseptit etukäteen, jotta he ehtivät asiaa miettiä. Olisi myös hyvä, jos ruokaostoksille tulisi mukaan sekä rahasta vastaava henkilö että joku keittiöihminen, jolloin he voivat yhdessä päättää, minkälaisia asioita voidaan tarkalleen ostaa.

Suurin ongelma on toki näiden vapaaehtoisten keittiöihmisten löytäminen. Tässä kannattaa hyödyntää kaikkia verkostoja: kysy sukulaisia, kysy pelaajien tuttuja ja sukulaisia, huutele asiasta Facebookissa ja niin edelleen. Maailmasta löytyy onneksi paljon kivoja ja auttamishaluisia ihmisiä :) Oivaa henkilökuntaa ovat esimerkiksi ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita larppaamisesta, mutta eivät ole vielä itse valmiita lähtemään peliin mukaan. Keittiössä työskentely antaa todella ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata larppaamista aivan vierestä. Lisäksi keittiöihmisiä voi houkutella korvaamalla heidän matkakulunsa, ilmaisella ruualla ja ikuisella pelinjohdon kiitollisuudella. Alaa opiskelevalle se saattaa olla myös hyvää kokemusta.

Toinen vaihtoehto on ruoan tekemisen sisällyttäminen jotenkin peliin, eli osa hahmoista on valmistassa ruokaa. Tämä tyyli on kuitenkin paljon alttiimpi ongelmatilanteille, mutta toisaalta sopii joihinkin larppeihin varsin hyvin mukaan. Varsinkin jos ruokaa valmistavia henkilöitä on monta, tai he keskittyvät lähinnä hahmojen opettelemiseen eikä siihen, miten ruokailu toteutetaan, voi heille tulla kaikkia ruokailuun liittyviä kysymyksiä mieleen pelin aikana, jolloin tarvitaan pelinjohtoa.

2) Eventit, ohjelma ja erikoisefektit

Joskus pelinjohto haluaa itse toteuttaa ohjelman, eventit ja efektit mieluummin kuin pelata mukana, mikä on totta kai hienoa. Jos pelinjohto kuitenkin haluaa pelata mukana, täytyy nämäkin tehtävät antaa eteenpäin. Pelin aikainen ohjelma on yleensä melko yksinkertaista kirjoittaa ihan peliin sisään. Hahmot voivat usein luontevasti toteuttaa kaiken ohjelman, esim. koulupeleissä opettajat pitävät oppitunnit, jolloin he usein suunnittelevat tuntien sisällön itse. Myös pelinjohto voi suunnitella ohjelman kokonaan etukäteen, ja antaa sitten pelaajille vain ohjelman toteuttamisesta hyvät ohjeet.

Jos ohjelma sopii hahmoon, niin pelaajat yleensä toteuttavat sen varsin mielellään, sillä se tuo lisää tekemistä peliin. Esimerkiksi eräässä koulupelissämme oppilaskunnan hallituksen tehtävänä oli järjestää illan bileet. Näytimme pelaajille ennen peliä, missä olivat kaikki heidän tarvitsemansa tarvikkeet, annoimme paperilla ohjeet musiikin soittamiseen ja niin edelleen. Pelaajat sanoivat jälkeenpäin bileiden järkkäämisen olleen kivaa, ja pelinjohdon ei tarvinnut pelin aikana uhrata ajatustakaan niiden hoitamiselle.

Samaan tapaan kaikki hahmolähtöiset eventit voi kirjoittaa peliin vain suoraan sisään ja antaa pelaajille tarpeeksi infoa, jotta osaavat toteuttaa ne ilman pelinjohdon apua. Jos kuitenkin eventit tapahtuvat jonkin ulkopuolisen asian voimasta ja kukaan hahmoista ei itse tee niitä, niin tarvitaan toki joku ulkopuolinen avustaja ne toteuttamaan. Sama pätee erikoisefekteihin. Jos mukana on pelaajia, joilla on osaamista, ja efektit syntyvät hahmojen toimista muutenkin, niin ne on luonnollista antaa pelaajien tehtäväksi. Jos kuitenkin efektit tapahtuvat jonkin ulkopuolisen ei-hahmolähtöisen asian takia, niin efektejä tarvitaan todennäköisesti toteuttamaan jokin ulkopuolinen osaava henkilö. Jos pelissä on mukana osaavia ihmisiä ja he ovat valmiita keskeyttämään pelin lyhyeksi aikaa näiden asioiden hoitamiseen, niin se toimii myös. Nämä eivät saa kuitenkaan häiritä pelaajien peliä liikaa, ja niistä pitää sopia kyseisten henkilöiden haluamisen mukaan.

Esimerkiksi jonkin hahmon jättämän pommin räjähtäminen on efekti, jonka hahmo voi toteuttaa. Sen sijaan ulkopuolelta tuleva vihollislaivan tykkituli ei ole kenenkään hahmon aikaansaama, joten on luontevampaa, jos sen toteuttaa ulkopuolinen avustaja. Sopivien ihmisten hankkimiseen näihin tehtäviin pätee samat säännöt kuin keittiöhenkilökunnankin löytämiseen.

3) Juonien ratkeaminen ja edistäminen

Juonien ratkeaminen on ehkä vaikein ennalta suunniteltava asia, koska ikinä ei voi olla varma, miten hahmot loppujen lopuksi toimivatkaan. Pelit harvoin menevät täysin niin kuin kirjoittajat ovat suunnitelleet. Tähän vaikuttaa toki pelin tyyli, mutta itse ainakin vierastan sitä, että kaikki tapahtumat ja loppuratkaisu olisivat ennalta määrätty. Pelaajan pelin kannalta on usein mielekkäämpää, jos hänestä tuntuu, että hän pystyy vaikuttamaan pelin kulkuun ja loppuratkaisuun.

Pelinjohto voi edistää juonien etenemistä pelin aikana monella tapaa. Perinteisesti on esimerkiksi käyty offina kuiskuttelemassa vihjeitä pelaajille, jos he eivät meinaa päästä eteenpäin, tai kerrottu pelin aikaisia tapahtumia kuten ”saat oudon näyn…” ”muistat yhtäkkiä jotain tärkeää…” Pelinjohdolla saattaa olla myös peliä edistävä NPC-hahmo, esimerkiksi jonkinlainen hahmoja pelotteleva kummitteleva henki tai baarimikko, joka kertoo kuumimmat juorut ja antaa lisää tehtävää.

Eräässä ystäväni järjestämässä larpissa oli puhuva nalle, joka antoi pelaajille ohjeita ja näsäviisasteli. Nallen sisään oli piilotettu radiopuhelin, ja pelinjohtajan apulainen puhui siihen vakoillen pelaajien toimia ovenraosta tai nurkan takaa, ja hän oli oikeasti todella huomaamaton. Tämä oli varsin hauska keino, ja oleellinen osa peliä. Joskus siis tällaiset seikat saattavat oleellisesti kuulua peliin, jolloin pelinjohto ei ehkä voi tai halua pelata mukana.

Monet juonta edistävät ja ratkaisun tarjoavat seikat on kuitenkin mahdollista rakentaa siten, että pelinjohdon pelinaikaista panosta ei tarvita. Mitä paremmin hahmossa kerrotaan oleelliset yksityiskohdat, sitä vähemmän pelaajien tarvitsee kysyä neuvoa pelinjohdolta. Tässä joitain keinoja pelin ohjailuun:

  • Jokaiseen ongelmaan pitää olla olemassa jokin ratkaisu, joka on hahmon löydettävissä. Nimittäin jos pelaajat eivät osaa jotain asiaa ratkoa pelin aikana tai he eivät tiedä osaako heidän hahmonsa tehdä jonkun asian ratkaisevan taian jne, niin pelaajat tulevat kysymään pelinjohtajalta. Ja sitten pelinjohdon pitää setviä näitä asioita pelin aikana.
  • Off-game ohjeet. Näitä ovat esim. tiettyyn kellonaikaan avattavat ohjeet, joissa kerrotaan jokin asia, joka tapahtuu (esim. näky, jokin oire). Ohjeiden avulla voi myös varmistaa, että asia ratkeaa tiettyyn aikaan mennessä. Pelaajalle siis voi varmuudeksi antaa ohjeen, jonka saa avata tiettyyn kellonaikaan, jos hahmo ei ole siihen mennessä vielä saanut asiaa selville. Off-game ohjeet voivat olla myös tietyn asian laukaisemia, esim. ”kun näet merkin X, muistat asian Y”, tai ”kun hahmo X tekee asian Y, saat avata tämän”, tai ”kun ilmenee ongelma Ö, saat avata tämän”. Off-game ohjeet voivat olla myös sellaisia, että toinen pelaaja antaa ne toiselle tietyn tapahtuman yhteydessä, mutta ei saa itse lukea niitä. Esim. ”Kun kiroat jonkun tällä kirouksella, anna tämä ohje kirotulle” ja ”Kun saat tästä kirouksesta, anna tämä ohje jollekin, joka on hyvä kirousten murtamisessa”.
  • Pelinjohdon ennalta kirjoittamat, pelin aikana saapuvat kirjeet ja lehdet ovat hyviä pelin rytmittäjiä, ja voivat tuoda sekä lisää pelattavaa että lisää tietoa ongelmaan liittyen in-game.
  • Pelipaikalla olevat propit, kuten kirjat, tietokoneet ja muut esineet, joista löytyy lisää tietoa hahmoille. In-game tiedon lisäksi niissä voi olla kiinni myös off-game ohjeita, joiden pitää olla mahdollisimman ytimekkäät, mutta selvät.
  • Ota huomioon, että mikään ei kuitenkaan mene niin kuin suunniteltu. Älä tee siis liian pienille yksityiskohdille herkkiä juonia, varsinkaan sellaisia, jotka nojaavat pelaajan muistiin. Ota huomioon kaikki satunnaiset luonnovoimat, kuten tärkeitä proppeja varastavat eläimet (kokemusta on :D).

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja kaikki tämä toivon mukaan vähentää pelinjohdon tarvetta pelin aikana.

4) Pelinaikaiset ongelmatilanteet

Anna pelaajille vastuuta. Tee selväksi, että kaikki ongelmatilanteet pyritään ensisijaisesti selvittämään pelaajien kesken, eikä pelinjohdolta tarvitse kysyä, paitsi jos pelaajien kesken mihinkään ratkaisuun ei päästä. Tällöin pelinjohdon täytyy myös hyväksyä, että kaikki asiat eivät aina välttämättä mene ihan suunnitelmien tai pelimaailman sääntöjen mukaan. Pelaajat saattavat esimerkiksi keskenään päättää jonkin taian ominaisuudet ja vaikutukset, ja heille täytyy tehdä selväksi että näin saa myös tehdä, koska muuten asiasta juostaan kysymään pj:ltä. Kannattaa siis korostaa, että omia päätöksiä saa tehdä, ja kaikesta ei tarvitse kysyä. Tämä nojaa suurelti myös siihen, että pelaajat ottavat toisensa ja pelin tasapainon huomioon, eivätkä ala keksimään jotain supervoimakkaita taikoja jne.

Vähintäänkin yhden pelinjohtajan pitäisi olla tavoitettavissa koko pelin ajan, esimerkiksi kännykällä. Numero olisi hyvä kaikkien pelaajien laittaa muistiin. Hätätilanteiden varalta jonkun pitäisi muutenkin kantaa puhelinta mukana koko ajan. Kyseisen henkilön pitäisi tällöin myös välillä tarkistaa, onko kukaan tavoitellut häntä, jos ei vaikka olekaan huomannut puhelimen soimista. Alkubriiffissä tulee kertoa, kenen pj:n pelin saa keskeyttää, jotta pelaajat eivät emmi, jos heillä on oikeasti jotain tärkeää kysyttävää. Pelaajilla pitää olla sellainen olo, että eivät ole yksin ongelmansa kanssa, vaan apua saa kysyä, silloinkin kun pelinjohtajan hahmolla on menossa jokin tilanne.

5) Muita huomioita

Laita pelaajien peli aina omasi edelle. Muuten pelaajat saattavat närkästyä, kun huomaavat, että kirjoitit itsellesi parhaat jutut. Jos siis saat hyviä juoni-ideoita, niin laita ne ensisijaisesti pelaajille, ja omalle hahmollesi sitten se, mitä jää jäljelle. Keskeisimpien hahmojen on hyvä olla pelaajia, ellei keskeinen hahmo ole osittain NPC, esim. jonkinlainen informantti ja juonien ratkoja, jolta saatetaan vaatia metatietoa pelistä. Kaiken kaikkiaan pelinjohtajan hahmo ei voi ikinä olla täysin pelaajahahmo, vaan siinä on väistämättäkin NPC:n piirteitä, jos pelinjohtaja siis ajattelee pelinsä parasta. NPC-piirteitä ovat esim. toimiminen pelin kokonaisuuden kannalta eikä pelkästään hahmon kannalta. Toisaalta hyvät pelaajat ottavat myös muita pelaajia huomioon metapelillisesti, joten raja PC:n ja NPC:n välillä voi olla joskus aika häilyvä.

Toivottavasti näistä vinkeistä oli apua jollekulle, tai ainakin herättivät ajatuksia. Eriävät mielipiteet, ajatukset, korjaukset ja lisäykset ovat kaikki tervetulleita!

// Edit. Haluaisin vielä hieman selventää viimeistä kohtaa, jotta kukaan ei ymmärrä sitä väärin. Minusta myös pelinjohtajalla on täysi oikeus pelata ihan täysipainoista hahmoa ja nauttia larpista täysin rinnoin. Pelinjohtajan larppaamisen ei tarvitse erota mitenkään pelaajien larppaamisesta in-game. Kuitenkin, varsinkin ennen peliä, pelinjohtajan pitää pitää huoli siitä, että ei hamstraa itselleen kaikkea, vaan ensisijaisesti pitää ensin huolta pelaajien hahmoista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pelinjohtaja ei saisi pelata mielenkiintoista hahmoa, päinvastoin. Pelin järjestäminen onkin siitä hienoa, että se antaa mahdollisuuden esimerkiksi kirjoittaa omalle hahmolleen sellaisia juttuja, joita ei uskaltaisi syystä tai toisesta muiden hahmoille edes kirjoittaa (esim. rajuja aiheita), tai joita ei ole ikinä päässyt kokeilemaan missään toisen tekemässä larpissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.