Larppaajat käyttävät monenlaisia termejä, ja tälle sivulle on listattu niistä sellaisia, joita erityisesti Epel Larpin peleissä käytetään. Samoilla sanoilla saattaa olla pienesti erilainen merkitys tai sävy eri larppiporukoissa.

Alkubriiffi: Esitelmä tai keskustelu, jonka pelinjärjestäjä pitää ennen larpin aloitusta. Alkubriiffissä kerrataan esimerkiksi sääntöjä ja käytännönasioita ja vastataan pelaajien kysymyksiin.

Avoin peli: Larppi, johon kaikki halukkaat saavat ilmoittautua ja ilmoittautuminen on julkisesti auki.

Bindaus: Bindaus tarkoittaa sitä, että sidotaan rinnat littanaksi esim. bindausliivien tai siteen avulla. Näin tehdään larpeissa silloin kun rinnat omaava henkilö esittää esim. miespuolista hahmoa.

Black box: Tummalla verhoiltu, sisustukseltaan riisuttu ja usein erikoisesti valaistu huone. Black boxeja käytetään usein metahuoneena ja sen vuoksi metahuonetta saatetaan kutsua Black boxiksi, vaikkei se olisikaan varsinaisesti Black box, kts. metahuone.

Bleed: Hahmon tunteiden vuotaminen pelaajaan, eli pelaaja kokee esimerkiksi vielä larpin jälkeenkin hahmon tunteita. Bleed on luontainen osa larppausta, ja sillä voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Tärkeää on tunnistaa bleed ja tarpeen vaatiessa käsitellä sitä esimerkiksi purkamalla peliä ja ottamalla etäisyyttä hahmoon.

Bofferi: Turvallinen pehmoase, joka on valmistettu esim. vaahtomuovilla ja ilmastointiteipillä päällystetystä putkesta. Bofferimiekkailu on oma urheilulajinsa, mutta joskus boffereita käytetään myös larpeissa miekan korvikkeena.

Debriiffi, debrief: Kirjallinen kertomus siitä, mitä omalle hahmolle tapahtui larpissa.

Hahmoprofiili, hahmo, hahmokirjoitelma: Hahmoprofiilit lähetetään pelaajille ennen larppia. Se on kirjoitus, jossa kerrotaan kaikki tarvittavat hahmon tiedot ja millainen hahmo on, jotta pelaaja osaa toimia ja esittää sitä larpissa.

Immersiivinen, 360º: Esimerkiksi pelipaikka tai ympäristö voi olla immersiivinen tai luoda 360º illuusion, jolloin ympärillä on mahdollisimman vähän pelimaailman illuusiota rikkovia asioita. Esimerkiksi keski-aikaan sijoittuvassa pelissä kaikki ympäröivät tavarat ja rakennukset näyttävät keskiaikaisilta.

Immersio: Hahmoon ja pelimaailmaan syvällinen ja kokonaisvaltainen uppoaminen, niin että hahmoon eläytymisestä tulee helppoa ja luontaisen tuntuista. Yleensä immersiota pidetään positiivisena asiana, saatetaan sanoa esimerkiksi ”mulla oli niin hyvä immersio”. Jos hyvää immersiota ei saavuteta, saatetaan sanoa esimerkiksi ”en päässyt sisään hahmoon”.

In-game: Tapahtumat, jotka tapahtuvat pelin sisällä pelimaailmassa. Kaikki toiminta, jota hahmo tekee, on in-game. Vastakohtaisesti kaikki toiminta, joka on pelaajan eikä hahmon tekemää on off-game.

KPS, kivi-paperi-sakset: Tätä käytetään joissain larpeissa taisteluissa ratkaisemaan, esim. kumpi voitti taistelun, osuiko jokin isku jne.

Kutsupeli: Larp, johon järjestäjä kutsuu valitsemansa henkilöt ja ilmoittautuminen ei ole julkisesti auki.

Kirjoittaja, hahmokirjoittaja, käsikirjoittaja: Kirjoittavat larpin juonet, hahmot, hahmoprofiilit ja maailman.

Lateksiase: Lateksilla päällystetty aidon näköinen, mutta pehmeä ja turvallinen ase, esim. miekka. Latekstiaseita voi ostaa useista roolipelaamiseen ja larppaamiseen erikoistuneista nettikaupoista.

Loppubriiffi: Larpin jälkeen käytävä keskustelu, jonka tarkoituksena on purkaa peliä (kts. pelin purku) sekä kertoa kiitokset ja seuraavat käytännönasiat. Pelaajat voivat esimerkiksi kertoa pelinsä kohokohtia ja pelinjohtaja kertoa milloin saunavuorot alkavat.

Mallinnus: Jokin symbolinen ele tai esine kuvastaa jotain oikean elämän ilmiötä tai esinettä. Esimerkiksi nenänpäiden hierominen yhteen mallintaa suutelua: vaikka pelaajat eivät suudelleet oikeasti, niin hahmot käyttäytyvät kuten he olisivat todella suudelleet. Tai lateksiase esittää oikeaa asetta, ja hidastettu hellä tappelu oikeaa kovaa tappelua.

Metatekniikat: Metatekniikat tarkoittavat sääntöjä tai narratiivisia työkaluja, jotka eivät suoranaisesti tapahdu pelipaikassa tai -maailmassa, mutta joilla on silti vaikutusta peliin. Tällaisia ovat esimerkiksi mallinnus ja metahuone.

Metahuone/metatila: Tila, jossa pelaajat voivat pelata pelipaikan ja -ajan ulkopuolisia kohtauksia. Esimerkiksi kohtauksia hahmojen menneisyydestä, tulevaisuudesta tai unesta. Epelin larpeissa metatiloja on käytetty usein omatoimisesti (ilman henkilökuntaa) pelipaikan ulkopuolisten kohtausten pelaamiseen, jos hahmo esimerkiksi lähtee käymään muualla ja pelaaja haluaa pelata määränpäässä tapahtuvan kohtauksen.

Metatieto, metapelaaminen: Metatieto on tietoa, jonka pelaaja tietää, mutta hahmo ei tiedä. Metatietoa voi käyttää sekä hyvillä tavoilla, mikä parantaa kaikkien peliä (esim. turvallisuus), tai huonoilla tavoilla, joka pilaa peliä ja rikkoo immersiota. Metapelaamisella tarkoitetaan yleensä sitä jos käyttää metatietoa huonoilla tavoilla. Kts. myös steering.

NPC, non-player-character: Hahmo, jonka pelaajalla on ennaltamäärätty tehtävä larpissa, ja jonka tehtävänä on tukea pelaajien kokemusta tavalla tai toisella. Useimmiten NPC-hahmot vievät juonia eteenpäin tai luovat dramaattisia kohtauksia ja mahdollisuuksia pelaajille.

Off-game, offaus: In-gamen vastakohta, eli pelimaailman ulkopuolinen toiminta. Kaikki sellainen toiminta, jota pelaaja tekee/sanoo omana itsenään eikä hahmona. Jos esim. kysyt larpin sääntöjä kesken larpin tai sanot jotain, jota hahmosi ei sano, niin tämä on offausta.

Pelinjohtaja, PJ, pelinjohto: Henkilö tai ryhmä, joka johtaa larppia. Pelinjohtaja on yleensä yksi pelintekijöistä. Pelinjohtaja varmistaa, että in-game asiat sujuvat ja larpin juoni menee haluttuun suuntaan.

Pää-pj: Tällä viitataan usein larpin pääjärjestäjään tai pelinjohdon päävastuulliseen.

Pelintekijä, pelinjärjestäjä: Henkilö, joka tavalla tai toisella osallistuu pelin tekemiseen tai järjestämiseen, esim. kirjoittamiseen tai käytännönjärjestelyihin.

Pelin purku/purkaminen: Prosessi, jossa larpin jälkeen pelikokemusta käsitellään erilaisin tekniikoin. Purku voi sisältää esimerkiksi keskusteluja muiden pelaajien kanssa, joissa kerrataan pelin tapahtumia sekä tuntemuksia, joita ne synnyttivät pelaajassa. Samalla kiitetään muita kivoista kohtauksista jne. Tarkoituksena on irtautua hahmosta, palata omaksi itsekseen ja saada perspektiiviä ja ymmärrystä omasta kokemuksesta.

Proppi, proppaus: Propit ovat hahmon vaatetus ja tarvikkeet, sekä kaikki pelin lavasteet ja rekvisiitta. Proppi on yksittäinen lavaste-esine, kun taas proppaus tarkoittaa proppien valmistusta tai hankintaa tai rekvisiitan asettelua paikoilleen.

Ryhmäbriiffi: Ennen peliä oleva keskustelu, jossa jokin tietty hahmo- tai pelaajaryhmä kokoontuu yhteen keskustelemaan ja sopimaan kyseiseen ryhmään liittyvistä asioista, esim. hahmojen ryhmädynamiikasta.

Steering/steeraus: Tarkoittaa sitä, että pelaaja tekee hahmossa in-game asioita off-game syistä. Steerausta voi käyttää sekä hyvään että pahaan. Hyvää steerausta voisi olla esimerkiksi salaisuuden möläytys juonten edistämiseksi, vangin huolimaton vartiointi jotta toisen pelaajan hahmo pääsee pakoon, pelin juoniaukkojen täyttäminen loogisilla selityksillä, muiden ottaminen mukaan juoniin, jne. Huonoa steerausta taas olisi esimerkiksi jonkun hahmon seuraan hakeutuminen in-game, koska pelaaja pitää tätä hyvännäköisenä off-game.

Yksilöbriiffi: Keskustelu, jonka pelaaja käy hahmokirjoittajansa kanssa ennen peliä. Yksilöbriiffissä pelaaja voi esittää kysymyksiä kirjoittajalle hahmostaan, sekä kirjoittaja voi tarkentaa pelaajalle asioita hahmosta, esim. mitkä ovat tärkeimmät juonet.

Genrekuvaukset

Tässä hyvin löyhät kuvaukset genreistä, joita käytämme larppien kuvauksissa.

Romantiikka Juonikuvioissa keskitytään romanttisiin ihmissuhteisiin.
Huumori Juonikuvioissa humoristia elementtejä ja piirteitä, ts. ei kovin vakavaa menoa.
Draama Juonikuvioissa sekalaista kanssakäymistä ja elämän ”normaaleja” ongelmia ja tapahtumia.
Mysteeri Juonissa on jonkin arvoituksen tai mysteerin ratkaisua ja etsimistä.
Toiminta Juonikuvioissa toimintaa, kuten taistelua, takaa-ajoa, piiloutumista jne.
Seikkailu Hahmot kokevat ja näkevät uusia ja jännittäviä asioita seikkailullisessa mielessä.
Juonittelu Pelissä keskitytään jonkin tavoitteen saavuttamiseen juonimisen ja keskustelun kautta.
Kauhu Pelissä kauhuelementit keskeisessä osassa.
Fantasia Pelissä on mukana yliluonnollisia asioita, taikuutta ja taikaotuksia.
Sci-fi Peli sijoittuu tulevaisuuteen, ja tulevaisuuden teknologiat ovat osa peliä.
Post-apo maailmanlopun tai suuren katastrofin jälkeiseen aikaan sijoittuva peli.