1. Rekisterinpitäjä
Epel Larp ry, epellarp (ät) gmail.com

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Annastina Nyhammar,

3. Rekisterin nimi
Epel Larp ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Säilyttää tiedot yhdistyksen tämänhetkisistä jäsenistä, jotta tiedetään, keitä jäsenet ovat, ja heihin voidaan ottaa yhteyttä. Jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä, kun jäsen eroaa tai erotetaan.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön etu- ja sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, asuinpaikkakunta sekä liittymispäivä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tiedot luovutetaan
-Epel Larp ry:n hallitukselle.
-Jokainen jäsen voi saada listan yhdistyksen jäsenten nimistä sitä hallitukselta pyytämällä. Lista ei sisällä muita tietoja kuin nimet.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteröidyn yksiselitteisellä suostumuksella tietoja säilytetään Google-yrityksen tarjoamassa palvelussa, joka voi sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri sijaitsee Google-yrityksen palvelimilla ja sen suojaukseen käytetään Google-käyttäjätunnuksia.